22. 10. 2015.

Drugi sastanak projektnog tima održan je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 22. listopada 2015. godine. Na sastanku su sudjelovali voditeljica projekta, koordinatori na fakultetima i voditelji radnih skupina.