02. 12. 2015.

Priprema za sastanke radnih skupina u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu

Prvi zajednički sastanak članova radnih grupa sa Građevinskog fakulteta u Rijeci s ciljem informiranja o dosadašnjim i daljnjim projektnim aktivnostima, koje uključuju i skorašnje sastanke radnih grupa na ostalim građevinskim fakultetima – partnerima u projektu, održan je 30. studenog 2015. Sastanku su nazočili nastavnici uključeni u rad pojedine radne skupine kao i vanjski eksperti uključeni u rad radnih skupina Prometnicei Urbano inženjerstvo.


Promotivni materijal projekta

Članovi radnih skupina

Koordinatorica projektnih aktivnosti na GF Rijeka, izv.prof.dr. Aleksandra Deluka-Tibljaš ukratko je iznijela osnovne informacije o projektu, te istaknula glavni cilj kao i specifične ciljeve projekta uz tumačenje vidljivih pokazatelja ostvarenja zadanih ciljeva. Okupljenima je prikazala i organizacijsku strukturu te način formiranja timova, odnosno radnih skupina, koje će raditi na razvoju standarda kvalifikacija na svim fakultetima, odnosno studijskih programa koji će se temeljiti na ishodima učenja.Diskusija o projektnim aktivnostima tijekom sastanka

Osvrnula se na projektnu aktivnost razvoja modela stručne prakse (MOST), iznijevši način provedbe aktivnosti i iskustva od strane studenata, ali i poslodavaca koji su u aktivnosti sudjelovali, a svoja mišljenja iznijeli na zajedničkom sastanku – prezentaciji iskustava sa stručne prakse koja se održala početkom studenog na GF Rijeka. Ukazala je i na provedenu evaluaciju studenata i poslodavaca putem specijaliziranih anketnih obrazaca za opće i stručne kompetencije. Projektna koordinatorica uputila je okupljene na osnovne informacije o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, uz prikaz razina obrazovanja s naglaskom na 7. razinu koja odgovara sveučilišnom diplomskom studiju koji je fokus interesa radnih skupina. Objasnila je i odgovarajuću primjenu aktivnih glagola kojima se može opisati određena razina postignuća, kao i aktivnosti kojima se studenti i nastavnici trebaju baviti kako bi se određena razina postigla. Dala je i primjer izrade prijedloga skupova ishoda učenja iz područja Prometnice, uz objašnjenje načina usklađivanja postojećih ishoda učenja na fakultetima i definiranja univerzalnih studijskih programa. Prikazani primjer prijedloga skupova učenja upotrijebila je za primjer načina ispunjavanja dijela „C“ Obrasca zahtjeva za upis standarda kvalifikacije.

U diskusiji koja se tijekom i nakon sastanka razvila, vanjski eksperti podržali su inicijativu projekta za stvaranjem standarda kvalifikacija. Magistre inženjere građevinarstva koji su diplomirali na građevinskim fakultetima u Hrvatskoj istaknuli su kao mlade inženjere sa visokom razinom teorijskog znanja, ali su ukazali na nedostatak praktičnih znanja te veliki potencijal napredovanja u tom smjeru vide upravo u primjeni modela stručne prakse sličnom modelu MOST koji je razvijen tijekom projekta.

Nastavnici GF Rijeka uključeni u projekt podržali su projektnu inicijativu izrade jedinstvenog standarda kvalifikacija, gdje svoj doprinos osim u radu unutar radnih skupina vide i u projektnim aktivnostima koje se odnose na usavršavanje nastavnog osoblja. Potencijal za unaprjeđenje rada sa studentima vide u dodatnoj edukaciji kroz najavljene radionice za nastavnike. Smatraju kako će dodatna znanja i kompetencije stečene edukacijom doprinijeti dosizanju tražene razine obrazovanja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Pripremila:
Ivana Pranjić, mag.ing.aedif.