02. 02. 2016.

Sastanak radnih skupina Organizacija i tehnologija građenja, Geotehnika i Materijali održan je 1. i 2. veljače 2016. godine na Građevinskom fakultetu Zagreb. Dvodnevni sastanak obuhvaćao je zajedničke aktivnosti svih sudionika, ali i pojedinačni rad radnih skupina u zasebno organiziranim radionicama pod vodstvom voditelja RS. Koordinator projektnih aktivnosti na GF Zagreb prof.dr.sc. Ivica Završki i voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk otvorili su sastanak, upoznali sudionike s ciljevima, definirali rezultate sastanka, te utvrdili dnevni red.Članovi RS na sastanku u Zagrebu

Mr.sc. Slavko Petrinšak održao je prezentaciju s ciljem stručnog usavršavanja članova radnih skupina o HKO, te definirao pojmove standarda kvalifikacija i standarda zanimanja. Nakon predavanja, sudionici radnih skupina su mr.sc. Petrinšaku postavljali pitanja. Izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković prezentirala je analitičke podloge o stanju u građevinarstvu, stanju na tržištu rada građevinske struke, obrazovne politike, te prikaz rezultata i analize anketiranja studenata i poslodavaca u okviru programa stručnih praksi. Studenti su iznijeli svoja iskustva tijekom obavljanja stručne prakse u sklopu projekta.


Radionica RS Organizacija i tehnologija građenja


Radionica RS Materijali

Rad na izradi standarda kvalifikacija nastavljen je po skupinama. Tri radne skupine - Materijali, Organizacija i tehnologija građenja i Geotehnika sa svojim voditeljima nastavili su rad s ciljem definiranja skupova ishoda učenja prema Uputama za izradu standarda kvalifikacija. Nakon završetka rada po radnim skupinama voditelji radnih skupina prezentirali su svoje zaključke o definiranju skupova ishoda učenja te raspravljali o problemima definiranja skupova ishoda učenja.


Radionica RS Organizacija i tehnologija građenja


Studenti – sudionici programa stručnih praksi

Koordinator projektnih aktivnosti na fakultetu sumirao je rezultate rada radnih skupina, te definirao dinamiku i daljnji način rada. Sudionici sastanka ispunili su obrasce evaluacije sastanka, radionica i predavača

Pripremio:
Nikola Suknaić, mag.ing.